Wie ben jij?

Wie ben jij?

Zelfbewust.

En afgesneden van de levensadem.

Wie ben ik?

Als ik zonder bron,

helemaal mijzelf moet zijn,

dan droog ik op.

Identiteit is worden als een kind 

dat op Zijn Vader wil lijken.

Spelend voor Zijn aangezicht,

één en al verrukking.

De vonk van de Schepper die overslaat naar Zijn schepsel:

“IK HEB JE GEWILD”.

Het besef dat je gemaakt bent door Hem

vervangt het kille narcisme

en de eenzaamheid

van onze grootheidswaan.
De vreugde van verwantschap door een Bloedband.
Omdat wij op Hem lijken zijn wij iemand.

Wie ben jij?

Durf jij weer kind te worden?
Hij zoekt ons onophoudelijk.
Wij zijn onbeschrijflijk kostbaar in Zijn ogen.

Uniek.

Onbetaalbaar.

Betaald.

Identiteit is weten wie Hij is.
Overgave aan Iemand die de weg weet.
Besef dat alles wat wij bezitten een geschenk is,
onze gaven geleend zijn,
onze creativiteit Hem weerspiegelt.

“Wie klom op ten hemel en daalde weer neder,
wie heeft de wind in zijn vuist verzameld?
Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed
wie heeft al de einden der aarde vastgesteld?
Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *